Reply To: Firmade reklaamimisest

Homepage Forums ADMINISTRATSIOONILE Administratiivhoone Firmade reklaamimisest Reply To: Firmade reklaamimisest

#65744
master
Member

Tere,

Edastan siinkohal info ürituste kohta, mida võiks kalendris kuvada. Aitähh.

Kena sügist soovides,
Kaisa Puniste

18.okt algab Ruumi kujundamise kursus
RUUMI KUJUNDAMISE KURSUSE I MOODUL 18.okt – 20.dets 2006
Kursus toimub üks kord nädalas kolmapäeviti kell 18:00-21:00 Tartu Kõrgemas Kunstikooli täienduskoolituskeskuses Tähe 38B.

Maht: 40 akad. tundi
Õppejõud: Imbi Kruuv, Ireene Sepping

Investeering: 1795 krooni. Käibemaksu ei lisata.

I moodul on mõeldud nii algajatele kui ka neile huvilistele, kes soovivad täiendada olemasolevaid teadmisi, omandada uusi oskuseid ja kujundada ise end ümbritsevaid ruume. Kursus sobib ka ettevalmistuseks vastava eriala õpingute eel. Iga kursuse läbinu saab ka vastava tunnistuse. Õpe hõlmab peamisi ruumikujunduse põhitõdesid, etappe ja reegleid. I mooduli õppetöö koosneb teoreetilistest loengutest, aga ka suures osas praktilistest ülesannetest, mis aitavad õpitut hõlpsalt kinnistada.

I mooduli loengute teemad (teemad on täpsustumas):

1. loeng – Ruumi kujundamise põhitõed. Graafilise materjali (nt plaanide, projektide) lugemine. Praktiline töö;

2.,3. loeng – Värvusõpetus. Praktiline töö;

4.,5. loeng – Ruumi kujundamise stiilid. Praktiline töö;

6. loeng – Elekter. Praktiline töö;

7.,8. loeng – Erinevad materjalid. Praktiline töö;

9. loeng – Ruumi koostisosad. Praktiline töö;

10. loeng – Õpitu kinnistamine, valminud tööde ülevaatus, arutelu. Portfoolio kokkupanek.

Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Lisainfo: http://www.art.tartu.ee

18.okt algab kursus Drawing is Fun!
“DRAWING´S FUN!” Drawing (and watercolour painting) lessons for foreigners, in English from Oct 18 to Nov 29
Course takes place from Oct 18 to Nov 29 on Wednesdays from 6 pm to 8:15 pm at Tartu Art College Tähe street 38B

Teacher: foreign Estonian artist Merike Sule

Price: 1100 EEK – 20 academic hours

We offer: paper for drawing and painting, some necessary materials (drawing coal etc) and also pleasant company, creative tasks and some advice.

You should have: pencils, a rubber, watercolours, 1 – 2 paintbrushes.

Program:

1. Introduction, pencil drawing: Abstract exercices to release hand : lines and circles, drawing different materials.

2. Introduction, watercolour painting. Specificity and techniques of watercolour, basic of colour theory. Abstract exercise.

3. Drawing. General rules of portrait and figure drawing, human proportions, composition.

4. Sketches (5 min, 1 min, 45 sec) in order to release hand and capture movements. Different materials.

5. Painting. Simple still life, different materials. General rules of perspective.

6. Drawing. Simple still life, different materials.

7. Finishing the previous task or sketches.

Information about the course – 7309827, koolituskeskus@art.tartu.ee, http://www.art.tartu.ee

5. okt algab Õli- ja akrüülmaali kursus

ÕLI- JA AKRÜÜLMAALI KURSUS 5.okt – 28.dets 2006
Kursus toimub üks kord nädalas neljapäeviti kell 18:00-20:15 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Tähe 38B.

Maht: 40 akad. tundi
Õppejõud: Robert Suvi
Investeering: 1800 krooni (paberid ja maalimispapid on hinna sees). Käibemaksu ei lisata.

Kursus on mõeldud nii algajatele, kui ka kunstihuvilistele, kes on varem maalimisega tegelenud ning soovivad oma oskusi tuntud kunstnik Robert Suvi käe all täiendada. Kursuse esimeses osas tutvutakse akrüülvärvidega, teises õlivärvidega.

Peamiselt maalitakse natüürmorte, aga soovi korral võib teha ka vabateemalist maali. Vesteldakse meeldivas seltskonnas maalikunsti põhitõdede üle ning proovitakse järgi maalimise erinevad tehnoloogilised võimalused.

Levinud on arvamus, et õlivärvidega maalimine on tehniliselt raske. See pole siiski päris nii. Õigem oleks öelda, et maaliga tegelemine on süvenemist ja aeganõude, ent tulemus on enamasti vaeva väärt. Õli- ja akrüülvärvid sobivad ka algajale maalijale väga hästi, sest tööd parandada on lihtne, võimalik on korduv värvi mahapühkimine ja ülemaalimine.

Kursusele palutakse kaasa võtta õli- ja akrüülvärvid (soovitatavad toonid: põhivärvid ja valge), palett ning maalimispintsleid (soovitatavad numbrid: 6, 8, 10).

Lisainfo: http://www.art.tartu.ee

2. okt algab Värvusõpetuse ja akvarellmaali kursus
VÄRVUSÕPETUSE JA AKVARELLIMAALI KURSUS 2.okt – 18.dets 2006
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas esmaspäeviti kell 17.30-20.00
Tartu Kõrgema Kunstikooli ruumes (Tähe 38b).

Maht: 1 AP (36 akad.tundi)

Õppejõud: Imbi Kruuv

Investeering: 1490 krooni, käibemaksu ei lisata. Osa materjale hinna sees.

Käesolev kursus on mõeldud nii ettevalmistavaks kursuseks sisseastumaks kunstierialadele (soovijad saavad juhendamist just sisseastumiseksamite nõuetest lähtuvalt), kui ka kõigile teistele, kes ei ole varem maalimise ja värvusõpetusealast koolitust saanud või soovivad oma oskusi täiendada ja kätt “soojana” hoida.

Programm
Natüürmordi maalimine, erinevad tehnikad ja lähenemisviisid.
Värvusõpetuse teooria ja selle rakendamine igapäevaelus ning kujundamises.
Värviring – kontrastid ja harmooniad.
Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Lisainfo: http://www.art.tartu.ee

13. nov algab Fotograafia põhikursus
FOTOGRAAFIA PÕHIKURSUS 13.nov – 18.dets 2006

NB! Kursus toimub kursuse alguses kokkulepitud kuupäevadel!

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18.00-21.00 Tartu Kõrgema Kunstikooli fotoosakonnas Tähe 38b. Laupäeviti (1x) kell 10.00-17.00 väljasõit.

Maht: 2 AP (40 juhendatavat akadeemilist, 40 iseseisva töö tundi)
Õppejõud: Vallo Kalamees

Investeering: 3495 krooni, käibemaksu ei lisata. Osa materjale hinna sees.

Kursus on mõeldud algajatele ja harrastusfotograafidele. Kursus on aluseks teistele TKK fotograafia erikursustele.Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama fotograafia-meediumi tehnilisi ja loomingulisi väljendusvahendeid eesmärgiga rakendada oma kaamera maksimaalsed võimalused ja saavutada soovitud tulemus fotol. Kursusel valminud loomingulistest töödest võib koostada näituse. Kursuslasel peab olema oma kaamera (kompakt- või peegelkaamera, tavaline või digitaalne).

Programm

Fotograafia olemus ja süsteem. Süsteemi mõjutusvahendid. Vaatamine, Nägemine, Mõtlemine.

MIKS?
Fotoaparaat ja selle liigid, lisavahendid. Valgus. Film ja säritus. Ava ja säriaeg. Eksponomeeter ja kasutamine. Mõõtmistulemuste analüüs. Filmi töötlemisvõimalused.

KUIDAS?
Väljasõit. Ühispildistamine ülesandega. Piknik. Loomingulised väljendusvahendid. Pildianalüüs. Kodune ülesanne. Valgus, perspektiiv, värv, kompositsioon. Pildianalüüs.

MIDA?
Ülesande analüüs. Positiivi mõjutusvahendid tänapäevases töötlusprotsessis. Tehniliste ja loominguliste väljendusvahendite kokkuvõte. Ülevaade kunstilisest fotost. Slaidiprogramm. Videofilm maailmafotograafiast. Viimistlemine. Viimistlusmaterjalid, aluspapid, paspartuud, raamid. Näituse koostamise ja kujundamise alused. Kriitika. Hinnang.

Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Lisainfo: http://www.art.tartu.ee

16. jaan 2007 algab Joonistamise põhikursus
JOONISTAMISE PÕHIKURSUS 16.jaan – 24.apr 2007

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 18.00-20.15 Tartu Kõrgema Kunstikooli ruumes (Tähe 38b).
Maht: 1,25 AP (48 akad.tundi)

Õppejõud: Eve Eesmaa

Investeering: 1950 krooni, käibemaksu ei lisata. Osa materjale hinna sees.

Kursus sobib kõigile, kes ei ole varem klassikalist joonistamiskoolitust saanud või soovivad oma oskusi täiendada ja kätt “soojana” hoida. Samuti sobib kursus hästi ettevalmistavaks kursuseks sisseastumaks kunstierialadele (soovijad saavad juhendamist just sisseastumiseksamite nõuetest lähtuvalt).

Teiste koolide (üli)õpilased saavad soovi korral ainepunkte oma õppekavasse üle kanda. Täienduskoolitustunnistuse saamise eelduseks on osalemine toimunud tundides vähemalt 75% ulatuses.

Käsitletavad teemad: perspektiiv, nat mort, kipspea, portree, valikud: figuur, portree või natüürmort vastavalt osalejate ettepanekutele ja vajadustele; perspektiiv ja tööde analüüs.

Kaasa võtta pliiatsid (alustuseks 2B, 3B), kustutuskumm, teip.

Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Lisainfo:www.art.tartu.ee

14.okt algab Kompositsiooni kursus
ÜLDKOMPOSITSIOONI KURSUS (TASAPINNALINE) 14.okt – 25.nov 2006

Tunnid toimuvad laupäeviti kell 10.00-13.00 Tartu Kõrgema Kunstikooli ruumes (Tähe 38b)

Maht: 0,5 AP (28 akad.tundi)
Õppejõud: Aet Kingsepp

Investeering: 1295 krooni, käibemaksu ei lisata. Osa materjale hinna sees.

Kompositsioonikursus algajatele on mõeldud ettevalmistuskursusena kunstikooli sisseastujatele, aga ka kõikidele teistele huvilistele. Lähtutakse algtasemest ning tutvutakse kompositsiooni mõiste ja võtetega. Vaadeldakse punktide, joonte, pindade ja värvide omavahelisi suhteid, koosmõjusid ning põhilisi kompositsiooni rakendamise võimalusi. Tehakse mustvalgeid ja värvilisi, enamasti geomeetrilisi ja abstraktseid töid, kasutades erinevaid kompositsioonivõtteid. Ühe osana kursusest on ka tehtud tööde iseenda- ja õpetajapoolne analüüs.

Programm

Jooned ja nende omadused (dünaamiline, staatiline).
Pinnad ja nende omadused.
Joonte ja pindade paigutus pildil. Kompositsiooni mõiste.
Visuaalne raskuskese ja pildipinna osad.
Erinevad kompositsioonivõtted.
Sümmeetria, asümmeetria.
Horisontaalne, vertikaalne, diagonaalne kompositsioon.
Rivikompositsioon, kompositsioon sügasvussuunas, avatud ja suletud kompositsioon.
Kuldlõige.
Vastandite kasutamine kompositsioonis.
Erinevad rütmid ja nende mõjutegurid.
Kaasa tuleb kursusele võtta:
harilik pliiats, kustutuskumm, joonlaud, käärid, liim, sirkel, must viltpliiats või marker, guaššid või vesivärvid, pehme väiksem pintsel.

Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Lisainfo: http://www.art.tartu.ee