Reply To: Kuidas lugeda mustrit

#24898
AvatarMuhv
Member

Bind off for armhole each side at the beg of every row from the side: 3 sts 1 time, 2 sts 3 times and 1 st 2 times.
Koo kummaski servas käeavade jaoks maha iga rea alguses 1x3silma, 3x2silma ja 2×1 silma.

Work the 6 sts tog 2 by 2 = 60 sts.
Ma oletan, et see tähendab, et koo need 6 silma kahe kaupa kokku. Kus ja kuidas, jääb minul hetkel küll selgusetuks.

On next row bind off the middle 20 sts for neck and complete each side separately. Bind off 1 st on neckline on next row 19 sts left on shoulder. When piece measures 38 cm dec 6 sts evenly on row = 13 sts left on shoulder, bind off on next row.
Järgmisel real koo kaelaavaks maha keskmised 20 silmust ja koo edasi pooled eraldi. Koo kaelaava poolsest servast maha 1 silmus, õlapealse jaoks jääb vardale 19 silmust. Kui tükk on 38cm kõrge, kahanda rea peal ühtlaselt 6 silma = järele jääb 13 silma, koo need järgmisel real maha.